Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru instalowane są, wszędzie tam, gdzie występuje podwyższone ryzyko wybuchu pożaru. Należą do podstawowych systemów bezpieczeństwa, a celem jest ochrona życia, zdrowia, a także dóbr. Reagują na wzrost temperatury oraz dym i automatycznie uruchamiają alarm, oraz powiadamiają jednostki straży pożarnej. Zabezpieczają obiekt przed rozprzestrzenianiem się ognia, a także umożliwiają skuteczną ewakuację. Pełnią również funkcje monitorujące i informacyjne. W naszej ofercie można znaleźć urządzenia firm: W2 oraz Bosch

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Aktywne filtry

Demo Options

Select Theme Color
Select Menu
Select Body Image